Ruilen of retourneren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de producten te retourneren en de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Je bestelling retourneren
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail: service@hiporgnl.com) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Stuur ons een e-mail naar service@hiporgnl.com om je retour aan te melden. Wij zullen je daarna voorzien van de juiste retoursinstructies per e-mail. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Terugbetalingstermijn
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

 

Retouradres
Stuur ons eerst een e-mail naar service@hiporgnl.com om je retour aan te melden. Wij zullen je daarna voorzien van de juiste retoursinstructies per e-mail. Ons retouradres is:
HIP ORGNL®
T.a.v. Retour [UW ORDERNUMMER]
Antwoordnummer 6020
3828 ZV Hoogland
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening indien u van een andere vervoerder dan PostNL.


Waardevermindering bij beschadiging

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Je producten ruilen
Je kan er ook voor kiezen om je product te ruilen. Je kan ons dan een e-mail sturen naar service@hiporgnl.com en aangeven welke producten je graag in de plaatst wilt ontvangen. Wij zullen deze producten dan naar je opsturen en een eventueel openstaand bedrag verder verrekenen.